Manteniment

Realitzem tasques de manteniment, principalment per la indústria.

La indústria sempre està funcionant. Això produeix que puguin sorgir imprevistos i s’hagi de solucionar algun desperfecte ocasionat, o realitzar algun tipus de millora.

Per això realitzem manteniment amb la màxima eficiència. Intentant solucionar el problema en el menor temps possible.